KONVERZIA LICENČNÝCH ÚDAJOV

Ak máte existujúce prihlasovacie meno a heslo pre váš ESET produkt, môžete ho skonvertovať na licenčný kľúč.

 
 

Najčastejšie otázky

Prečo potrebujem licenčný kľúč?

Po úspešnom zrealizovaní objednávky licencie ESET produktu bol na Vami zadanú emailovú adresu zaslaný licenčný email, ktorý obsahoval prihlasovacie meno a heslo. Od najnovšej verzie 9 je na aktiváciu ESET produktov potrebné zadať licenčný kľúč, ktorý nahrádza prihlasovacie meno a heslo používane v starších verziách produktov ESET.

Ak ste v produkte verzie 9 vyzvaný na vloženie licenčného kľúča a nemáte ho k dispozícii, je potrebné, aby ste skonvertovali vaše prihlasovacie meno a heslo na tejto stránke. Ak ste v produkte staršej verzie vyzvaný na vloženie prihlasovacieho mena a hesla, prosím používajte naďalej aktuálne prihlasovacie údaje z licenčného emailu.

Sú moje prihlasovacie meno a heslo ešte platné?

Vašu licenciu si môžete obnoviť formou vernostnej licencie pomocou doterajších prihlasovacích údajov (meno a heslo) alebo pomocou licenčného kľúča na ďalšie obdobie najskôr 30 dní pred skončením alebo kedykoľvek po skončení jej platnosti. Ako existujúci zákazník s platnými licenčnými údajmi môžete prejsť na najnovšiu verziu ESET produktov zadarmo. Pre viac informácií o prechode na najnovšiu verziu si prečítajte článok Databázy znalostí.

Má táto zmena vplyv na platnosť mojej licencie?

Nie, nemá vplyv, platnosť licencie ostáva rovnaká aj po konverzii doterajších prihlasovacích údajov na licenčný kľúč.

Ako si aktivujem ESET produkt?

Pre inštrukcie, ako krok za krokom aktivovať váš ESET produkt, navštívte online pomocníka: